Beratungslehrerinnen und -lehrer


RAMBACH, Tanja
Beratungslehrerin S II (Q2),
Koordinatorin Berufs- & Studienwahl
E-Mail: rambach@ebgs.info

KLUTE, Kathrin
Beratungslehrerin S II (Q1),
Koordinatorin Naturwissenschaften
E-Mail: klute@ebgs.info
MUEH
MÜHLDORFER, Gabriele
Beratungslehrerin S II (EF),
Administration SCHILD, Statistik & Zeugnisdruck
E-Mail: muehldorfer@ebgs.info
GRSV
GRAF, Sven
Beratungslehrer S II (EF),
E-Mail: grsv@ebgs.info

GEDIKLI, Bianca
Beratungslehrerin 9/10,
Mädchenförderung
E-Mail: gedikli@ebgs.info

MANKA, Mirka
Beratungslehrerin 9/10
E-Mail: manka@ebgs.info
WETZ
WETZEL, Jennifer
Beratungslehrerin 7/8,
Klassenlehrerin
E-Mail: wetzel@ebgs.info
  YAKA
YAKAR-DOGAN, Nalan
Beratungslehrerin 5/6,
Klassenlehrerin
E-Mail: yakar@ebgs.info